RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie:

Klauzula informacyjna dla osób rezerwujących i nabywców lokali

Klauzula informacyjna dla kontrahenta i pracownika kontrahenta

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Inspektor Ochrony Danych

Polityka prywatności